تمدید مهلت ارسال مقالات

با توجه به درخواست و استقبال چشم‌گیر اساتید، دانشجویان، محققان و پژوهشگران از کنفرانس ملی توسعه اجتماعی، دبیرخانه کنفرانس مهلت ارسال مقاله را تا تاریخ ۳۰ ام دی ماه ۱۳۹۷، تمدید کرد.
با توجه به زمان پیش بینی شده جهت ارسال مقاله، از تمامی اساتید، دانشجویان، محققان و پژوهشگران درخواست می شود به منظور جلوگیری از تراکم مقالات در روزهای پایانی و سهولت در انجام امور داوری، مقالات خود را هر چه سریعتر و با استفاده از قالب ارایه شده در سایت کنفرانس آماده نموده و ارسال نمایند.


علاقمندان می توانند جهت ارسال مقاله و کسب هرگونه اطلاعات مورد نیاز به وب سایت www.ncsd.ir مراجعه نمایند.
خاطرنشان می شود، کنفرانس ملی توسعه اجتماعی در روز ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ در دانشگاه تبریز برگزار می شود.