اطلاعیه مهم

با سلام از کلیه نویسندگان خواهشمند است اصلاحات مد نظر داوران را تا تاریخ ۹۷/۱۲/۱۴ ارسال فرمایند. بدیهی است عدم اصلاح و ارسال تا تاریخ مذکور به منزله انصراف از چاپ تلقی خواهد گردید.
دبیر علمی همایش